SielunLahjan Tietoturvaseloste

Tietosuojaseloste päivitetty 1.4.2022

Yhteenveto SielunLahjan toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen:

SielunLahjan toiminta perustuu energiaterapian, shamaanihoitojen ja henkisen ohjauksen tarjoamiseen kuluttajille sekä erilaisten koulutusten ja kurssien tarjoamiseen kuluttajille  ja yrityksille. SielunLahjan tarjoamat palvelut ovat pääasiassa maksullisia, mutta myös maksuttomia palveluja voidaan tarjota, esimerkiksi ilmaisia videoita, e-kirjoja, koulutuksia, ryhmäkaukohoitoja tms.

Kun kuluttaja ostaa SielunLahjan palvelun tai hän tilaa jonkin ilmaisen palvelun, hän liittyy samalla SielunLahjan sähköpostilistalle viikko-kirjeen tilaajaksi. Viikko-kirjeen tilaajalle lähetetään tietoa sekä ilmaisista että maksullisista uusista koulutuksista ja kursseista sekä palveluista. Viikko-kirjeen tilaajan tai SielunLahjan palvelujen asiakkaan henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille tahoille. Viikko-kirjeen voi koska tahansa peruuttaa viestin alaosassa olevasta linkistä. Peruutus tulee voimaan välittömästi ja poiskirjautuneen tiedot poistetaan rekisteristä. Tietoja päivittää ja näin ollen näkee ainoastaan  SielunLahjan yrittäjä Hannele And.

SielunLahjan ylläpitämät verkkosivut:

www.sielunlahja.fi | www.energiaterapeutti.fi | www.henkinenyrittaja.fi

SielunLahjan tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR 2016/679), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

 

Rekisteristä vastaava henkilö

Hannele And, Miekontie 61, 31340 Porras

Rekisterin nimi

SielunLahjan asiakas- sekä markkinointirekisteri

Rekisterin tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on käsitellä asiakkaan henkilötietoja palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin.

 

Rekisterin pitämisen peruste

SielunLahjan palvelujen tilaajan tai asiakkaan suostumuksella tapahtuva SielunLahjan palveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/1999) ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on ollut SielunLahja energiaterapian, shamaanihoitojen tai henkisen ohjauksen asiakas
b) Henkilö on ostanut maksullisen SielunLahjan koulutuksen tai kurssin tai liittynyt maksulliselle jäsensivulle
c) Henkilö on tilannut ilmaista materiaalia ja samalla liittynyt SielunLahjan sähköpostilistalle

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin voidaan sisällyttää nimi-, puhelin-, sähköposti- ja osoitetietoja sekä muita henkilön itse jättämiä tietoja. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: • Yrityksen nimi ja yhteystiedot • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot • Asiakkaan ostokäyttäytymiseen liittyvät tiedot, kuten ostetut tuotteet ja palvelut • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot verkkosivustoilla ja -palveluissa • Mahdolliset muut asiakkaan omalla suostumuksella kerätyt tiedot • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten henkilöön kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. webinaarit, kilpailut ja uutiskirjeet)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään palvelujen käyttäjältä tai asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä tai palveluja käytettäessä.
SielunLahjan sivustoilla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla: Google Analytics kerää kävijätietoja ja Facebook- pikseli tunnistaa kävijän, mikäli hän on kirjautuneena Facebookiin. Lisäksi Active Campaign kerää profiilitietoihisi tietoa siitä, millä SielunLahjan palvelujen sivuilla olet käynyt, mitä sähköpostiviestiä klikkasit ja mitä viestejä avasit. Näitä tietoja käytetään siihen, että SielunLahja voi kohdistaa markkinointia suoraan oikeille ihmisille. Näin ei tule turhaa markkinointia, eikä turhaa sähköpostiosoitteiden säilyttämistä.

Tietojen luovutus ja tietojen siirto

Asiakasrekisterin tietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille tahoille. SielunLahja käyttää tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä myös sähköisiä palveluita, jotka edellyttävät tietojen siirtämistä EU:N ja ETA:n alueella tai sen ulkopuolella. SielunLahja on sopimuksella varmistanut, että palveluntarjoajat noudattavat voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kun uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Palvelun käyttäjä tai asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa SielunLahjan rekisteristä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus on vain SielunLahjan yrittäjällä. Tiedot kerätään SielunLahjan tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla ja salasanoilla suojattu. Tietoja pääsee tarkastelemaan vain SielunLahjan yrittäjä Hannele And.
SielunLahja on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän hallitsemissa tiloissa, lukitussa kaapissa.
Sähköinen aineisto: Rekisterin käyttöoikeus on vain SielunLahjan yrittäjällä. Käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
SielunLahja oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Hannele And, Miekontie 61, 31340 Porras.

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 20.11.2020